Zbadajpłuca.pl

O raku płuc

Badania przesiewowe

Dla personelu

Klinika chirurgii klatki piersiowej

Stowarzyszenia walki z rakiem płuca

O programie

Aktualności

Jak zapisać się na badanie?

nasi koordynatorzy
Skorzystaj z niepowtarzalnej okazji - bezpłatnie zadbaj o swoje zdrowie.

ODBIÓR WYNIKÓW BADAŃ

Wyniki Badań

Wynik badania będzie do odebrania po co najmniej 2 tygodniach od badania w miejscu wyznaczonym przez dany ośrodek radiologiczny. Osoby, które miały wykonane badanie w Akademickim Centrum Klinicznym - Szpitalu Akademii Medycznej w Gdańsku oraz w Pomorskim Centrum Traumatologii - Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku będą mogły odebrać wynik badania w sekretariacie nr 2 - vis a vis sekretariatu Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej (budynek IV, 2 piętro). W przypadku badan wykonywanych w innych ośrodkach, wyniki będą wysyłąne pocztą a czas oczekiwania na wynik badania może ulec wydłużeniu. Każdy wynik, w którym stwierdzono zmianę w miąższu płuca jest konsultowany przez zespól specjalistów powołany do celów Programu. Konieczność dokonania konsultacji niektórych wyników może dodatkowo wydłużyć czas oczekiwania na wynik.

Wynik badania będzie można odebrać osobiście albo po okazaniu upoważnienia od osoby badanej.

Interpretacja wyników i dalsze postępowanie

Badania wykazują, że u około 20 - 30 % osób stwierdza się patologiczne zmiany (guzki) wymagające dalszej obserwacji. Taki guzek nie oznacza jeszcze nowotworu. Zmiana jest obserwowana przez kolejny rok, wykonywane są badania po 3, 6 i 12 miesiącach. Jeżeli obserwowany guzek zacznie rosnąć w kolejnych badaniach - konieczna może okazać się biopsja. Guzki o większej średnicy i o cechach bardziej niepokojących, będą od razu kierowane do bardziej zaawansowanej diagnostyki

Dalsze postępowanie zależy od wyniku twojego badania.

Wynik "bez zmian patologicznych"

Jeżeli badanie nie wykaże zmian patologicznych w obrębie płuc wymagających dalszej diagnostyki, twój udział w programie badań przesiewowych kończy się. Jest to dobry moment na zastanowienie się nad rzuceniem nałogu palenia tytoniu.

Gdy stwierdza się zmiany patologiczne w obrębie miąższu płuca - dalsze postępowanie zależy od ich wielkości.
Dodatkowo każdy taki wynik jest konsulatowany przez zespół specjalistów z dziedziny radiologii i chirurgii klatki piersiowej. Do zespołu specjalistów należy ostateczna decyzja co do dalszego postępowania. Dlatego mogą wystąpić odstępstwa od podanego niżej schematu

Zmiany wielkości poniżej 5mm średnicy

Jeżeli badanie wykaże guzek lub guzki poniżej 5 mm średnicy, nie martw się, u 40% zdrowych osób występują tego rodzaju zmiany. Nie wymagają one dalszej obserwacji choć można wykonać kontrolę za 12 miesięcy w ramach świadczeń NFZ.

Zmiany wielkości od 5mm do 10mm średnicy

Jeżeli wykryto guzek o średnicy 5-10 mm w ramach programu wykonamy bezpłatne badania po 3,6 i 12 miesiącach. Jeśli zamiana w tym okresie powiększy się należy rozpocząć diagnostykę celem określenia charakteru tej zmiany. Gdy zmiana ulegnie zanikowi jej obserwacja kończy się co dla badanego oznacza zakończenie procesu diagnostycznego.

Zmiana wielkości powyżej 10mm średnicy

W przypadku guzka powyżej 1 cm KONIECZNE jest wdrożenie procedur diagnostycznych mających na celu określenia charakteru zmiany. W takim przypadku konieczna jest diagnostyka w specjalistycznym ośrodku Chirurgii Klatki Piersiowej. Zgłoś się zatem do lekarza rodzinnego po skierowanie do Poradni Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Szpitala ACK AM w Gdańsku a następnie zarejestruj telefonicznie w Poradni pod numerem telefonu (058) 349 26 16

Dodatkowe informacje i pytania

Wiecej informacji można uzyskać od Zespołu Biura Koordynującego: zbadajpluca@amg.gda.pl