Zbadajpłuca.pl

O raku płuc

Badania przesiewowe

Dla personelu

Klinika chirurgii klatki piersiowej

Stowarzyszenia walki z rakiem płuca

O programie

Aktualności

Jak zapisać sie na badanie?

nasi koordynatorzy
Skorzystaj z niepowtarzalnej okazji - bezpłatnie zadbaj o swoje zdrowie.

CO TO JEST BADANIE PRZESIEWOWE

Badanie przesiewowe (skriningowe, skrining) są to badania skierowane do osób nie posiadających objawów choroby, którą dany test mógłby wykryć.

W celu uzyskania obrazu tomografii komputerowej pacjent leży płasko i stabilnie na stole tomografu, który wolnym ruchem przesuwa się poziomo podczas gdy lampy rentgenowskie obracają się wokół pacjenta i robią zdjęcia pod różnym kątem. Następnie komputer zestawia ze sobą zrobione skany i daje obraz zrekonstruowany na takiej odległości jaką objęły promienie Roentgena. Badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej trwa około 20 sekund.

Badania przesiewowe są przeprowadzane w całej populacji bądź w jej części narażonej na występowanie danej choroby zwanej grupą wysokiego ryzyka (np. w przypadku raka płuca, raka gruczołu piersiowego). W przypadku badania przesiewowego w kierunku raka płuca grupę wysokiego ryzyka stanowią przede wszystkim osoby powyżej 50 roku życia, które paliły papierosy lub inne wyroby tytoniowe. Dodatkowo do grupy tej zalicza się osoby, u których ktoś z rodziny chorował na raka płuca. Dzięki przeprowadzeniu takich badań możliwe jest wykrycie choroby w momencie, w którym można ją wyleczyć, zapewniając jednocześnie dłuższe życie pozbawione cierpienia związanego z chorobą nowotworową.

Niskodawkowa tomografia komputerowa (zastosowana w badaniach przesiewowych) daje obrazy o mniejszej rozdzielczości wystarczające jedynie do uwidocznienia guzów płuca.

Głównym celem badan przesiewowych jest zmniejszenie śmiertelności spowodowanej daną choroba.

Niestety badanie przesiewowe niesie z sobą ryzyko znalezienia zmiany, która po serii badań diagnostycznych okazuje się być zmianą łagodną. Powoduje to stres związany z wykryciem patologii oraz zwiększa poziom leku przed choroba nowotworową w trakcie procesu diagnostyki. Może również nie wykryć istniejącej patologii co przyniesie błędne poczucie bezpieczeństwa.

Pomorski Pilotażowy Program Badań Przesiewowych Raka Płuca jest programem opartym o zasady przeprowadzanie badań przesiewowych. W tym przypadku skierowany jest on do osób z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca.

na badanie może się zgłosić osoba:

  1. w wieku 50-75 lat
  2. paląca papierosy bądź inne wyroby tytoniowe przez okres dłuższy niż 20 lat

Osoby nie spełniające tych kryteriów niestety ale nie będą kwalifikowane do badania.

Dodatkowe informacje i pytania

Wiecej informacji można uzyskać od Zespołu Biura Koordynującego : zbadajpluca@amg.gda.pl