Zbadajpłuca.pl

O raku płuc

Badania przesiewowe

Dla personelu

Klinika chirurgii klatki piersiowej

Stowarzyszenia walki z rakiem płuca

O programie

Aktualności

Jak zapisać sie na badanie?

nasi koordynatorzy
Skorzystaj z niepowtarzalnej okazji - bezpłatnie zadbaj o swoje zdrowie.

CZYM JEST TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Tomografia komputerowa jest procedurą diagnostyczną, która polega na uzyskiwaniu szczegółowych obrazów przekroju ciała przez daną płaszczyznę za pomocą promieniowania rentgenowskiego.

W celu uzyskania obrazu tomografii komputerowej pacjent leży płasko i stabilnie na stole tomografu, który wolnym ruchem przesuwa się poziomo podczas gdy lampy rentgenowskie obracają się wokół pacjenta i robią zdjęcia pod różnym kątem. Następnie komputer zestawia ze sobą zrobione skany i daje obraz zrekonstruowany na takiej odległości jaką objęły promienie Roentgena. Badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej trwa około 20 sekund.

Obrazy uzyskane za pomocą tomografii komputerowej mogą uwidocznić kształt, rozmiar i dokładną lokalizację narządów i tkanek zobrazowanych na poszczególnych przekrojach całego ciało znacznie dokładniej niż jakikolwiek inny sprzęt diagnostyczny. Ta technika pozwala na znalezienie powiększonych nowotworowo węzłów chłonnych towarzyszących zaawansowanemu rakowi płuca. Jest to badanie znacznie bardziej czułe niż klasyczne zdjęcia rentgenowskie w poszukiwaniu wczesnych postaci raka płuca. Tomografii komputerowa jest również wykorzystywana w diagnostyce mas patologicznych w wątrobie, gruczołach nadnerczowych, mózgu i innych narządów wewnętrznych które mogą być zajęte przez szerzącego się raka płuca.

Niskodawkowa tomografia komputerowa (zastosowana w badaniach przesiewowych) daje obrazy o mniejszej rozdzielczości wystarczające jedynie do uwidocznienia guzów płuca.

Inne struktury są niedokładnie zobrazowane.

Dodatkowe informacje i pytania

Wiecej informacji można uzyskać od Zespołu Biura Koordynującego: zbadajpluca@amg.gda.pl