Zbadajpłuca.pl

O raku płuc

Badania przesiewowe

Dla personelu

Klinika chirurgii klatki piersiowej

Stowarzyszenie walki z rakiem płuca

O programie

Aktualności

Jak zapisać sie na badanie?

nasi koordynatorzy
Skorzystaj z niepowtarzalnej okazji - bezpłatnie zadbaj o swoje zdrowie.

DLA RADIOLOGÓW

W Pomorskim Pilotażowym Programie Badań Przesiewowych Raka Płuca bierze udział 17 Ośrodków Tomografii Komputerowej w Województwie:

 1. Akademickie Centrum Kliniczne - Szpital AMG (Zakład Radiologii, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii) w Gdańsku - 2 tomografy komputerowe
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SWISSMED Centrum Zdrowia w Gdańsku
 3. Wojewódzki Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku
 4. Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha w Gdańsku
 5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomorskie Centrum Medyczne w Gdańsku
 6. Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni
 7. Akademickie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Gdyni
 8. Szpital Morski im. PCK w Gdyni
 9. Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie
 10. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku
 11. ZDROWIE Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie
 12. Szpital Specjalistyczny Kościerzyna w Kościerzynie
 13. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie
 14. Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach
 15. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku/li>
 16. Szpital Specjalistyczny w Prabutach

Każdy biorący udział w badaniu ośrodek po podpisaniu umowy jest zobowiązany do wyznaczenia możliwej liczby badań oraz terminów na okres przynajmniej miesięczny. Ośrodek koordynujący przekazuje listę osób do przebadania do ośrodka tomografii komputerowej elektronicznie w każdy ostatni dzień tygodnia poprzedzającego tydzień wykonywanych badań.

W momencie podpisywania umowy ośrodek radiologiczny otrzymuje skierowania, ankiety oraz zgody na badanie dla osób biorących udział w badaniu. Skierowania określają faktyczną liczbę badań wykonanych w danym ośrodku oraz stanowią podstawę do rozliczenia ze zleceniodawcą.

Rejestracja pacjenta na badanie tomografii komputerowej (TK) o niskiej dawce promieniowania odbywa się centralnie w ośrodku koordynującym. Osoba spełniająca kryteria może się zarejestrować za pomocą formularza na stronie internetowej www.zbadajpluca.pl lub telefonicznie pod numerami infolinii (link do jak się zapisać na badanie). Podczas rejestracji elektronicznej pacjent podaje swoje dane sugerując najodpowiedniejszy dla niego termin i miejsce badania. Następnie zespół obsługujący infolinię oddzwania do niego i umawia go na konkretny termin i miejsce badania. Podczas rejestracji telefonicznej termin i miejsce badania są ustalane w trakcie rozmowy. Pracownik infolinii w czasie rejestracji wypełnia formularz na stronie internetowej i przydziela pacjentowi jego numer porządkowy. W każdym przypadku rejestracji osoba zapisująca się na badanie zostaje zakodowana w systemie za pomocą osobistego numeru PESEL. Bez podania przez osobę dzwoniąca numeru PESEL rejestracja nie będzie możliwa.

Kryteria włączenia do badania są ściśle określone:

 1. Wiek 50-75 lat - obliczane według roku urodzenia
 2. Palenie papierosów przez przynajmniej 20 paczkolat - system oblicza ilość wypalonych paczkolat
 3. Nieobecność objawów klinicznych sugerujących raka płuca:

 4. o Krwioplucie w ciągu ostatnich 6 miesięcy
  o Powyżej 2 zapaleń oskrzeli w ciągu ostatnich 6 miesięcy
  o Powyżej 2 zapaleń płuc w ciągu ostatnich 6 miesięcy
  o Utrata masy ciała powyżej 6kg w ciągu ostatnich 6 miesięcy
  o Bóle w klatce piersiowej w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 5. Dodatni wywiad rodzinny w kierunku raka płuca - w tym przypadku wystarcza 10 paczkolat palenia

W przypadku nie spełnienia kryteriów Programu zapisanie się na badanie nie będzie możliwe i pojawi się komunikat - "nie udało Ci się zarejestrować na badanie - zadzwoń na infolinię celem uzyskania bliższych informacji". Pacjent zostaje zapisany w bazie danych jako nie spełniający kryteriów włączenia. Ponowna próba rejestracji elektronicznej będzie niemożliwa. Osoba taka dzwoniąc na numer infolinii otrzyma informacje na temat powodu wykluczenia. Istnieje możliwość zweryfikowania przez obsługę infolinii podanych danych np. ból w klatce pochodzenia wieńcowego i włączenia do badania.

Po zarejestrowaniu i umówieniu terminu badania osoba chcąca wykonać badanie TK przychodzi do Ośrodka Radiologicznego. Technik bądź radiolog wydaje pacjentowi do wypełnienia ankietę, zgodę na badanie a sam wypisuję skierowanie na badanie. Zobowiązany jest również do kontroli wypełnienia ankiety i zgody na badanie. Osoba badana nie powinna zostać poddana badaniu jeśli nie wypełni zgody i ankiety. Po wypełnieniu dokumentów zostaje przeprowadzone badanie tomografii komputerowej o niskiej dawce promieniowania wg protokołu.

Radiolog opisujący badanie zobowiązany jest do opisania badania zgodnie z protokołem badania i zamieszczonym na stronie internetowej www.zbadajpluca.pl formularzem połączonym z bazą danych (link do formularza radiologicznego - konieczne LOGIN i HASŁO). Dostęp do formularza będą mieli tylko radiologowie, którzy uczestniczą w Programie. Otrzymają oni swoje indywidualne loginy i hasła dostępu do formularza radiologicznego. Zidentyfikowanie już zarejestrowanego pacjenta w bazie danych będzie możliwe poprzez wpisanie do formularza indywidualnego numer PESEL. Po opisaniu badania radiolog powinien wydrukować wynik w dwóch kopiach i podpisać. Jedną kopia pozostaje w ośrodku tomografii komputerowej - do odbioru przez pacjenta osobiście. Drugą kopię radiolog zobowiązany jest odesłać wraz z kopią badania na płycie CD do ośrodka koordynującego program w Gdańsku. Przesyłanie wyników badań drogą pocztową powinno odbywać się w każdy ostatni dzień roboczy bieżącego tygodnia. Wynik badania może być odebrany bezpośrednio w siedzibie ośrodka tomografii komputerowej lub też na życzenie pacjenta może zostać odesłany droga pocztową. W tym przypadku oba wydrukowane wyniki zależy odesłać do Ośrodka Koordynującego. Wynik badania w ośrodku tomografii komputerowej może być odebrany przez osobę posiadająca pisemne upoważnienie od pacjenta lub pacjent osobiście. Ośrodek Koordynujący zobowiązany jest do rozesłania wyników badań do pacjentów, którzy wyrazili chęć otrzymania wyniku badania droga pocztową.

Wynik pozytywny oraz wyniki wątpliwe będą konsultowane przez zespół konsultantów. Konsultanci przy opisywaniu badań również posługiwać się będą formularzem radiologicznym dostępnym w zakładce Dla Konsulatów. Dostęp do formularza będą mieli tylko konsultanci. Podobnie jak radiolodzy otrzymają oni swoje indywidualne kody dostępu do formularza. Będą oni mieli wgląd do wcześniejszych opisów badań wykonanych przez radiologów. Po konsultacji ustalone będzie dalsze postępowania co do określonego przypadku. Gdy zapadnie decyzja o dalszym badaniu zespół biura koordynującego zobowiązany jest do poinformowania pacjenta oraz ustalenia terminu kolejnego badania.

Zarówno opis pierwszego jak i kolejnych badań będzie miał miejsce za pomocą strony internetowej www.zbadajpluca.pl. Kolejne badania powinny być wykonywane na tym samym aparacie i opisywane przez tego samego radiologa. Wszystkie wyniki powtórnych badań będą dodatkowo konsultowane przez zespół konsultantów.

Dodatkowe informacje i pytania

Link do protokołu. Link do formularza.

Wiecej informacji można uzyskać od Zespołu Biura Koordynującego: zbadajpluca@amg.gda.pl