Zbadajpłuca.pl

O raku płuc

Badania przesiewowe

Dla personelu

Klinika chirurgii klatki piersiowej

Stowarzyszenia walki z rakiem płuca

O programie

Aktualności

Jak zapisać sie na badanie?

nasi koordynatorzy
Skorzystaj z niepowtarzalnej okazji - bezpłatnie zadbaj o swoje zdrowie.

HISTORIA

W 2006 roku opublikowano w New England Journal of Medicine - najbardziej prestiżowym piśmie medycznym - pierwsze, obiecujące wyniki prowadzonych w Stanach Zjednoczonych badań przesiewowych raka płuca. W związku z tym dr hab. Witold Rzyman powołał grupę koncepcyjną w Akademii Medycznej w Gdańsku złożoną ze specjalistów różnych dziedzin tj. ; onkologia, pulmonologia, epidemiologia, medycyna rodzinna. Ustalono wytyczne przeprowadzenia takiego badania na terenie województwa pomorskiego. Jednocześnie grupa współpracowników znalazła wśród funduszy strukturalnych potencjalne źródło finansowania - Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. We współpracy z Działem Współpracy Z Zagranicą AMG i Agencją Rozwoju Pomorza opracowano wniosek aplikacyjny, który został złożony do oceny dnia 16 kwietnia 2007 roku. Po ponad 1,5 rocznej ocenie wniosku na szczeblu krajowym i międzynarodowym wniosek otrzymał dnia 17 listopada 2008 pozytywną decyzje o finansowaniu. Budżet Projektu wynosi ponad 4 miliony złotych z czego 15% gwarantuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Pomorski Pilotażowy Program Badań Przesiewowy Raka Płuca

Program został zaprojektowany na 2,5 roku (11-2008 do 04.2011). W ciągu pierwszych 18 miesięcy prowadzony będzie nabór osób zagrożonych zachorowaniem na raka płuca na podstawie następujących kryteriów:

 1. wiek 50-75 lat
 2. palenie papierosów- przynajmniej paczkę dziennie przez 20 lat
 3. nieobecność wyraźnych objawów klinicznych
 4. nowotworowy wywiad rodzinny - przy paleniu przynajmniej paczki papierosów przez 10 lat

U OSÓB NIE SPEŁNIAJĄCYCH POWYŻSZYCH KRYTERIÓW BADANIE NIE DAJE ŻADNYCH ISTOTNYCH INFORMACJI BADANIE JEST PRZYDATNE JEDYNIE DO WYKRYCIA GUZA PŁUCA (NIE MOŻNA W NIM OCENIC INNYCH STRUKTUR KLATKI PIERSIOWEJ

W grupie wysokiego ryzyka na terenie Województwa Pomorskiego może znajdować się około 190.000 osób [palący i byli palacze w tym wieku stanowią około 260.000 osób ].

Badanie

Badania będą wykonywane przy użyciu Tomografii Komputerowej o niskiej dawce promieniowania we wszystkich dostępnych pracowniach tomokomputerowych w regionie. Najnowocześniejszy aparat TK znajduje się w szpitalu ACK Akademii Medycznej w Gdańsku. Badanie tym aparatem trwa 15 sekund. Za zastosowaniem Tomografii Komputerowej przemawia jego wysoka czułość, niska dawka promieniowania oraz krótki czas badania. Osoby z pozytywnym wynikiem badania TK będą monitorowane przez kolejne 12 miesięcy. Osoby, u których zostanie wykryta zmiana patologiczna, będą miały zapewnioną dalsza diagnostykę oraz leczenie.

Opis projektu

Działania obejmą zarówno tereny miejskie jak i wiejskie na obszarze całego Województwa Pomorskiego. Osoby zagrożone będą zachęcane do udziału w programie przez lokalne media, lekarzy rodzinnych i pielęgniarki środowiskowe. Chętne do udziału w badaniu osoby będą mogły zapisać się do programu za pomocą strony internetowej lub bezpłatnej infolinii. Podczas całej kwalifikacji uczestnicy programu będą edukowani w zakresie prewencji chorób nowotworowych (w szczególności raka płuca), negatywnych skutków palenia tytoniu oraz prowadzenia zdrowego stylu życia.

Projekt Badań Przesiewowych jest z założenia programem pilotażowym i przewidziany jest dla 8000 osób z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca. Stanie się on podłożem dla innych projektów prewencyjnych obejmujących swym zasięgiem obszar całej Polski.

Cele Projektu:

Program będzie realizował cele zarówno w wymiarze medycznym jak i społecznym .

Do celów medycznych należą:

 1. wykrycie choroby w stadium możliwym do terapii radykalnej
 2. zmniejszenie śmiertelności w przebiegu raka płuca
 3. ocena ilości wczesnych postaci raka wykrytych za pomocą TK o niskiej dawce promieniowania

W wymiarze społecznym program ma na celu:

 1. integrację środowisk medycznych i pozamedycznych
 2. zorganizowanie modelowego systemu oraz infrastruktury prowadzenia badań przesiewowych i programów edukacyjnych
 3. wzrost świadomości ryzyka zachorowania na raka płuca wśród społeczeństwa i personelu medycznego
 4. o określenie najskuteczniejszej metody dotarcia do osób znajdujących się w grupie ryzyka
 5. o realizacja i wsparcie ogólnopolskiej kampanii "Rak płuca. Wczesne wykrycie = dłuższe życie" zorganizowanej przez 'Stowarzyszenie ludzi wyleczonych z raka płuca

Dodatkowe informacje i pytania

Wiecej informacji można uzyskać od Zespołu Biura Koordynującego: zbadajpluca@amg.gda.pl