Zbadajpłuca.pl

O raku płuc

Badania przesiewowe

Skorzystaj z niepowtarzalnej okazji - bezpłatnie zadbaj o swoje zdrowie.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

  1. Jak często występuje rak płuca?
  2. Czym jest rak płuca?
  3. Czym spowodowany jest rak płuca?
  4. Jakie są objawy raka płuca?
  5. Czy Ja mogę zachorować na raka płuca?
  6. Jakie badania służą do wykrywania raka płuca?
  7. Dlaczego badania przesiewowe są ważne przy wykrywaniu wczesnej postaci raka płuca?

Jak często występuje rak płuca?

Rak płuca jest najczęstszą przyczyną zgonów z powodu chorób nowotworowych w Polsce. Oszacowano, że rak płuca powoduje większą liczbę zgonów niż rak piersi, rak szyjki macicy, rak jelita grubego oraz rak prostaty łącznie. Każdego roku w Polsce odnotowuje się około 21 tysięcy tys. przypadków raka płuca, z których rocznie umiera 20 tysięcy osób - to blisko 95%.

Czym jest rak płuca?

Odpowiadając najprościej na to pytanie można powiedzieć, że rak płuca powstaje na skutek nieprawidłowego i niekontrolowanego wzrostu nieprawidłowych komórek w płucu, który w konsekwencji może doprowadzić do rozprzestrzeniania się tych komórek w różne regiony ciała. Dochodzi do tego, jeśli rak płuca nie zostanie odpowiednio wcześnie zdiagnozowany i leczony. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji odwiedź: Informacje ogólne

Czym spowodowany jest rak płuc?

Najczęstszą przyczyną występowania raka płuca jest palenie papierosów. Do innych czynników ryzyka należą: ekspozycja na azbest, uran i inne kancerogeny występujące w środowisku oraz występowanie raka płuca w rodzinie.

Jakie są objawy raka płuca?

Rak płuca może dawać różne objawy, takie jak: kaszel, świszczący oddech, duszność, nawracające infekcje dróg oddechowych i wiele innych. Należy pamiętać, że wiele z tych objawów pojawia się już w stanie zaawansowanym choroby, gdy szanse na wyleczenie są znacznie mniejsze. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji odwiedź: objawy

Czy Ja mogę zachorować na raka płuca?

Jesteś w grupie osób narażonych na wystąpienie raka płuca, jeśli obecnie lub kiedykolwiek w przeszłości paliłeś papierosy. Ryzyko zachorowania rośnie wraz z wiekiem i z długością czasu palenia. Dodatkowo zagrożenie wzrasta, jeśli byłeś narażony na kontakt z kancerogenami takimi jak azbest i czynnikami chemicznymi, prowadzącymi do bliznowacenia tkanki płucnej. Program dotyczy osób z wysokim ryzykiem rozwoju raka płuca. Jest kilka czynników, które prowadzą do rozwoju raka płuca: wiek, palenie papierosów w wywiadzie lekarskim zebranym od pacjenta, narażenie na kancerogeny środowiskowe takie jak: azbest, beryl, uran i radon, oraz narażenie na dym tytoniowy (palenie bierne). Im jesteś starszy, im dłużej paliłeś albo byłeś narażony na dym tytoniowy albo inne kancerogeny, tym istnieje u ciebie wyższe ryzyko zachorowania na raka płuca.

Jakie badania służą do wykrywania raka płuca?

Istnieje kilka metod wykrywania raka płuca - do podstawowych należy zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej (rtg płuc), badanie cytologiczne plwociny (analiza komórek obecnych w ślinie w celu wykrycia komórek nieprawidłowych) i bronchoskopia (badanie wykonywane przy użyciu specjalnego urządzenia - bronchoskopu, który wprowadza się przez usta lub przez nos w znieczuleniu miejscowym; pozwala uwidocznić drogi oddechowe przy pomocy małej kamery, w którą wyposażone jest to urządzenie). Niestety badania te są mało skuteczne w wykrywaniu wczesnych zmian nowotworowych, którym nie towarzyszą żadne objawy. W oparciu o przeprowadzone badania u pacjentów zagrożonych rozwojem raka płuca, zalecamy stosowanie tomografii komputerowej jako metody przesiewowej pozwalającej na wykrywanie zmian nowotworowych nawet niewielkich rozmiarów, we wczesnym stadium zaawansowania. Badanie to umożliwia znacznie wcześniejsze wykrywanie zmian nowotworowych niż tradycyjne metody, a co za tym idzie - szybsze rozpoczęcie skutecznego leczenia.

Dlaczego badania przesiewowe są ważne przy wykrywaniu wczesnej postaci raka płuca?

Badania te są tak ważne, ponieważ rak płuca we wczesnym stadium zaawansowania przebiega najczęściej bezobjawowo. Obecnie u ponad 85% osób obu płci nowotwór ten rozpoznano w późnym stopniu zaawansowania klinicznego, gdy istnieją już niewielkie szanse na skuteczne leczenie. W rezultacie około 95% spośród 20 tys. osób, u których rozpoznano ten nowotwór zbyt późno, ma niewielkie szanse na przeżycie. Dzięki wczesnemu badaniu, 85% przypadków nowotworów może być uwidoczniona w początkowym stadium rozwoju choroby, gdy zmiany są jeszcze niewielkie i wyleczalne. Jeśli odpowiednio wcześnie włączymy leczenie operacyjne, szanse na wyleczenie mogą wzrosnąć do 92% (tekst źród: New England Journal of Medicine 2006:355:1763-1771). W ostatnich badaniach przeprowadzonych przez I-ELCAP wykazano, że u w grupie pacjentów z rakiem płuca wykrytym dzięki wykonywanym co roku badaniom tomografii komputerowej, wyleczalność wynosi 80%, bez względu na stadium zaawansowania choroby i sposób leczenia. Powszechnie wiadomo, że małe zmiany nowotworowe wykryte we wczesnym stadium choroby, łatwiej poddają się skutecznemu leczeniu niż te wykryte znacznie później. Prace innych badaczy wskazują nawet na 90 - dziesięcioprocentową a nawet większą wyleczalność zmian o małych rozmiarach, we wczesnym stadium zaawansowania choroby.

Nadal mam pytania. Kto jeszcze może mi odpowiedzieć?

Pamiętaj, że Twój lekarz rodzinny i/lub pielęgniarka środowiskowamoże stanowić dla Ciebie bardzo cenne źródło informacji o raku płuca. Skontaktuj się z nami - chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Dodatkowe informacje i pytania

Wiecej informacji można uzyskać od Zespołu Biura Koordynującego: zbadajpluca@amg.gda.pl